Publisert 20.12.2023 , sist oppdatert 21.12.2023

Teknisk justering: Nye årlige elsertifikatkvoter trer i kraft 1.1.2024

Olje- og energidepartementet har fastsatt nye elsertifikatkvoter for 2024 i forskrift om endring i forskrift om elsertifikater. 

Endringen i den norske kvotekurven tilsvarer forslaget som er sendt på høring, og forskriftsendringen trer i kraft 1. januar 2024. Kvoten for 2024 er 0,183 og høringsnotatet kan leses her.