Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 12.08.2021 , sist oppdatert 13.08.2021

Kvartalsrapport for elsertifikatmarkedet publiseres fredag 20. august

Fredag 20. august kl. 13:00 vil NVE og Energimyndigheten publisere kvartalsrapport nr. 2 for 2021 om elsertifikatmarkedet. 

Rapporten er en statusrapport for elsertifikatmarkedet og oppsummerer blant annet status for godkjente anlegg i Norge og Sverige. I tillegg gir kvartalsrapporten en oversikt over markedspriser, beholdning av elsertifikater, elsertifikatpliktig forbruk og antall utstedte elsertifikater. 

I forbindelse med publisering av kvartalsrapporten kommer Energimyndigheten til å publisere en ny liste med planlagte prosjekter i Sverige. Listen oppdateres i forbindelse med hver kvartalsrapport.  NVE og Energimyndigheten vil publisere kvartalsrapporter for 2021 på følgende datoer: 

  1. kvartal 2021: 20. august 2021
  2. kvartal 2021: 19. november 2021
  3. kvartal 2021: 21. februar 2022

Kvartalsrapportene vil bli publisert på NVEs nettside under statistikk og publikasjoner. Listen over planlagte prosjekt i Sverige vil være tilgjengelig for nedlastning under Energimyndighetens markedsstatistikk.