Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 24.05.2023

Ulykke eller uønsket hendelse - melding til NVE

Dersom hendelsen er en ulykke, eller en uønsket hendelse som raskt kan utvikle seg videre til en ulykke, skal NVE varsles på raskest mulige måte:

- I kontortiden, NVEs sentralbord: 22 95 95 95 (alternativt på telefon direkte til saksbehandler eller seksjonssjef på seksjon for damsikkerhet)

- Utenfor kontortiden, NVEs beredskapstelefon: 909 92 231

Dersom det ikke er mulig å ringe, eller hendelsen allerede er avklart/ikke akutt, kan det meldes per e-post og med dette skjemaet (se boks i høyre kolonne), primært til sentral e-postadresse (nve@nve.no) med angivelse av navn på vassdragsanlegg og den ansvarlige, med kopi til saksbehandler og seksjonssjef i NVE.

I tillegg til den umiddelbare meldingen om ulykken/hendelsen har den ansvarlige (eier av anlegget) plikt til å redegjøre nærmere for hva som har skjedd og hvordan den er håndtert. Se veileder for melding om ulykke eller uønsket hendelse for mer informasjon om redegjørelse og oppfølging.

For andre beredskapshendelser, se nettsiden "Beredskap i NVE".

 

Skjema for melding om ulykke eller uønsket hendelse

Rapporterte hendelser og ulykker på vassdragsanlegg