Publisert 24.05.2023

Rapporterte ulykker og uønskede hendelser ved vassdragsanlegg i 2022

NVE har mottatt melding om i alt 14 meldepliktige hendelser (ulykker og uønskede hendelser) ved vassdragsanlegg i 2022.

9 hendelser gjelder dammer og 5 hendelser gjelder vannveier. Det er meldt 1 ulykke tilknyttet vannvei, resten er uønskede hendelser.

Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg setter krav om at dersom det oppstår en ulykke eller uønsket hendelse ved et vassdragsanlegg, skal den ansvarlige snarest melde fra om dette til NVE. Det er viktig at erfaringer fra ulykker og uønskede hendelser kan samles inn, analyseres og brukes til å forebygge at tilsvarende hendelser skjer på nytt.

Hendelser tilknyttet dammer
Innmeldte hendelser gjelder dammer i konsekvensklasse 0, 2 og 4.

Hendelser tilknyttet vannveier
Innmeldte hendelser gjelder vannveier i konsekvensklasse 0 og 2 . Ulykken er av typen rørbrudd.

NVE har også fått melding om 4 hendelser som faller utenfor meldeplikten.

De innmeldte hendelsene i 2022 medførte ikke alvorlige konsekvenser for personer/samfunn.

Les mer om hendelsene i notatet Melding om ulykker og uønskede hendelser 2022

Kontaktpersoner

Førstekonsulent Torstein Søreide,
Tlf: 22 95 92 06

Seksjonssjef Lars Grøttå,
Tlf: 22 95 92 37

Om meldeplikten

Meldeplikten gjelder generelt for vassdragsanlegg, dvs. dammer og vannveier, i konsekvensklasse 1-4. For vassdragsanlegg i konsekvensklasse 0 (ubetydelige konsekvenser) begrenses plikten til å varsle om ulykker.

Innmeldte hendelser utgjør også en del av grunnlaget for NVEs prioriteringer av tilsynet med sikkerheten av vassdragsanlegg og for utvikling av regelverket.

NVE-veileder, nr 1/2014, klargjør når meldeplikten inntrer og nivået på meldeplikten.