Publisert 28.06.2018 , sist oppdatert 16.06.2021

Ny rapport om bølgeoppskylling fra skred i magasin

NVE og NTNU har samarbeidet om ny kunnskap om hvordan et eventuelt skred ned i et vannmagasin vil påvirke damsikkerheten.

Noen norske dammer er plassert i områder der det er fare for skred ned i magasinet. Ved kontroll av sikkerheten ved disse dammene må det alltid vurderes om bølger generert av skred kan skylle over dammene, og hvilken betydning det eventuelt har for damsikkerheten. I et framtidig klima forventes det at sannsynligheten for skred kan øke. Forskning på området er derfor viktig.

NVE og NTNU har i perioden 2015 til 2017 samarbeidet om å få mer kunnskap om bølgeoppskylling fra skred i magasin for fyllingsdammer. En del av samarbeidet har gått på å utvikle en konkret metode for å beregne størrelsen på bølgene som vil skylle over dammene som følge av skred. Det var også ønskelig å få vurdert hvilke konsekvenser en overskylling har på fyllingsdammers sikkerhet.

I prosjektperioden ble det utført en rekke fysiske modellforsøk i vassdragslaboratoriet ved NTNU. Når resultatene fra forsøkene sammenlignes med resultater fra numeriske simuleringer ser man at NGIs numeriske bølgemodeller kan benyttes for beregning av overtopping av fyllingsdammer.

Resultatene fra prosjektet er samlet i en rapport og vil kunne bli brukt som innspill til revisjon av gjeldende retningslinjer/veiledere til damsikkerhetsforskriften.

Last ned NVE-rapport 66-2018 Skred i magasin - overtopping av fyllingsdam fra skredgenererte bølger i magasin

Kontaktpersoner:

Sjefingeniør, Grethe Holm Midttømme,
telefon 414 30 462

Seksjonssjef, Lars Grøttå,
telefon 901 44 269

System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: child
   at System.Web.UI.ControlCollection.Add(Control child)
   at Umbraco.Web.UmbracoComponentRenderer.RenderMacro(macro m, IDictionary`2 parameters, page umbracoPage)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_macro_cshtml.Execute() in Z:\websites\nve.no\Views\Partials\grid\editors\macro.cshtml:line 15
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
   at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
   at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
   at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
   at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_base_cshtml.Execute() in Z:\websites\nve.no\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 21