Publisert 05.05.2023

Informasjonsskriv om damsikkerheit 2023

Bakgrunnen for informasjonsskrivet er at NVE ønskjer å fokusere på enkelte tidsaktuelle tema og å informere om regelverket som gjeld sikkerheita ved vassdragsanlegg. Dette skrivet omhandlar:

  •  VTA-søknader rettleiing om kvalifikasjonskrav til fagansvarleggodkjenning
  • Tilbaketrekking og utløp av godkjenningar
  • Klassifisering
  • Tillegg rettleiar betongdammar og revurdering
  • Virkeområde damsikkerheitsforskrifta for vassvegar
  • Innsending av dokumentasjon til NVE, dokumentrevisjonar og revurdering
  • Førebuande arbeid utan godkjenning
  • Spørjeundersøking

Kontakt

Seksjonssjef Lars Grøttå,
tlf. 22 95 92 37