Publisert 20.04.2022

Tilsynspersonell

Alle ansvarlige for vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1-4 skal ha kvalifisert tilsynspersonell i organisasjonen. Tilsynspersonell utfører tilsyns- og beredskapsoppgaver og skal rapportere til vassdragsteknisk ansvarlig (VTA).

Formålet med tilsynspersonellet er å avlaste VTA med tilsyns- og beredskapsoppgaver. En VTA som kun er godkjent for et fåtall vassdragsanlegg kan derfor selv ivareta funksjonen som tilsynspersonell. Alternativt kan funksjonen også ivaretas av leder, dersom leder oppfyller kvalifikasjonskravene.

Tilsynspersonell skal som hovedregel være ansatt hos den ansvarlige for vassdragsanlegget. Den ansvarlige skal sørge for at det foreligger en skriftlig avtale som regulerer eventuell annen tilknytningsform.

Kvalifikasjonskrav

Tilsynspersonell skal ha kunnskap om egne vassdragsanleggs konstruksjon, funksjon og tilstand, flomforhold, overvåking og beredskap.

Damsikkerhetsforskriften stiller krav om at tilsynspersonell skal ha gjennomgått spesifikk teoretisk opplæring. Dette kravet oppfylles gjennom bestått eksamen i kurset Damsikkerhet I (Energi Norge).

Det er ikke krav om at tilsynspersonell skal godkjennes av NVE, men NVE kan kontrollere om kvalifikasjonskravene er oppfylt.