Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Flatenfoss 2

Navn
Flatenfoss 2
Løpenummer
775
Type
Kraftverk
År satt i drift
1981
Maksimal ytelse
5,5 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
35,8 GWh
Brutto fallhøyde
10,4 m
Maksimal slukeevne
60 m3/s
Energiekvialent
0,025 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 2
Fylke
Agder
Kommune
Åmli
Vassdrag
019.C22

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Ingen registrert