Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Åna-Sira

Navn
Åna-Sira
Løpenummer
528
Type
Kraftverk
År satt i drift
1971
Maksimal ytelse
150 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
667,1 GWh
Brutto fallhøyde
47 m
Maksimal slukeevne
375,4 m3/s
Energiekvialent
0,111 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 2
Fylke
Agder
Kommune
Flekkefjord
Vassdrag
026.A

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
SIRA KVINA KRAFTSELSKAP X X
SKAGERAK KRAFT AS 14,60 %
AGDER ENERGI VANNKRAFT AS 12,20 %
STATKRAFT ENERGI AS 32,10 %
LYSE KRAFT DA 41,10 %