Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Sokna

Navn
Sokna
Løpenummer
393
Type
Kraftverk
År satt i drift
1964
Maksimal ytelse
30 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
158,7 GWh
Brutto fallhøyde
181,7 m
Maksimal slukeevne
23 m3/s
Energiekvialent
0,362 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Trøndelag
Kommune
Melhus
Vassdrag
122.AA4

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
TRØNDERENERGI KRAFT AS 100,00 % X X