Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Lysebotn I

Navn
Lysebotn I
Løpenummer
257
Type
Kraftverk
År satt i drift
1953
Maksimal ytelse
120 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
118 GWh
Brutto fallhøyde
629 m
Maksimal slukeevne
25,2 m3/s
Energiekvialent
1,323 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 2
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes
Vassdrag
031.Z

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
HYDRO ENERGI AS 25,60 % X
LYSE PRODUKSJON AS 74,40 %
LYSE KRAFT DA X