Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Kongsmarka

Navn
Kongsmarka
Løpenummer
211
Type
Kraftverk
År satt i drift
1920
Maksimal ytelse
2,5 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
8,5 GWh
Brutto fallhøyde
196 m
Maksimal slukeevne
1,5 m3/s
Energiekvialent
0,462 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 4
Fylke
Nordland
Kommune
Vågan
Vassdrag
179.4B

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
LOFOTKRAFT PRODUKSJON AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Opprusting Kongsmarka Kraftstasjon