Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Storåselva

Navn
Storåselva
Løpenummer
1934
Type
Kraftverk
År satt i drift
2018
Maksimal ytelse
25,5 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
75 GWh
Brutto fallhøyde
124 m
Maksimal slukeevne
23,4 m3/s
Energiekvialent
0,303 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Trøndelag
Kommune
Snåase – Snåsa
Vassdrag
128.F3

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
NTE ENERGI AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Storåselva kraftverk