Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Lysebotn II

Navn
Lysebotn II
Løpenummer
1899
Type
Kraftverk
År satt i drift
1953 / 2018
Maksimal ytelse
370 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
1500 GWh
Brutto fallhøyde
670,5 m
Maksimal slukeevne
60 m3/s
Energiekvialent
1,713 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 2
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes
Vassdrag
031.AZ

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
LYSE PRODUKSJON AS 74,40 %
LYSE KRAFT DA X
HYDRO ENERGI AS 25,60 % X