Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Tosdalen

Navn
Tosdalen
Løpenummer
1857
Type
Kraftverk
År satt i drift
2017
Maksimal ytelse
19,3 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
40,5 GWh
Brutto fallhøyde
531,4 m
Maksimal slukeevne
4,2 m3/s
Energiekvialent
1,276 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 4
Fylke
Nordland
Kommune
Brønnøy
Vassdrag
144.7B

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
HELGELAND KRAFT VANNKRAFT AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Tosdalen kraftverk