Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Bog

Navn
Bog
Løpenummer
1793
Type
Kraftverk
År satt i drift
2008
Maksimal ytelse
0,1 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
0,4 GWh
Elspotområde
Elspotområde: 2
Fylke
Rogaland
Kommune
Suldal
Vassdrag
035.8

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
BOG KRAFT AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Bog mikrokraftverk