Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Vestre Neset

Navn
Vestre Neset
Løpenummer
1784
Type
Kraftverk
År satt i drift
2014
Maksimal ytelse
1,5 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
4,3 GWh
Brutto fallhøyde
150,6 m
Maksimal slukeevne
1,2 m3/s
Energiekvialent
0,339 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 2
Fylke
Rogaland
Kommune
Lund
Vassdrag
026.BB

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
NESET KRAFT AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Vestre Neset kraftverk