Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Østre Neset

Navn
Østre Neset
Løpenummer
1783
Type
Kraftverk
År satt i drift
2014
Maksimal ytelse
1,6 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
4,9 GWh
Brutto fallhøyde
207,3 m
Maksimal slukeevne
0,9 m3/s
Energiekvialent
0,506 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 2
Fylke
Rogaland
Kommune
Lund
Vassdrag
026.BB

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
NESET KRAFT AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Østre Neset kraftverk