Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Hønefoss

Navn
Hønefoss
Løpenummer
171
Type
Kraftverk
År satt i drift
1920
Maksimal ytelse
29,4 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1991-2020)
124,1 GWh
Brutto fallhøyde
21,5 m
Maksimal slukeevne
160 m3/s
Energiekvialent
0,051 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 1
Fylke
Viken
Kommune
Ringerike
Vassdrag
012.F21

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
RINGERIKSKRAFT PRODUKSJON AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Ingen registrert