Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Steinåga

Navn
Steinåga
Løpenummer
1648
Type
Kraftverk
År satt i drift
2013
Maksimal ytelse
5,4 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
23,5 GWh
Brutto fallhøyde
448 m
Maksimal slukeevne
1,4 m3/s
Energiekvialent
1,071 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 4
Fylke
Nordland
Kommune
Beiarn
Vassdrag
161.AB0

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
SKS PRODUKSJON AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Steinåga kraftverk