Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Røstad

Navn
Røstad
Løpenummer
1564
Type
Kraftverk
År satt i drift
2010
Maksimal ytelse
2,8 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
9,5 GWh
Brutto fallhøyde
83,2 m
Maksimal slukeevne
4 m3/s
Energiekvialent
0,194 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Trøndelag
Kommune
Indre Fosen
Vassdrag
131.4Z

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
NORDIC POWER AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Røstad kraftverk