Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Kleiva

Navn
Kleiva
Løpenummer
1514
Type
Kraftverk
År satt i drift
2009
Maksimal ytelse
3,9 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
11 GWh
Brutto fallhøyde
74 m
Maksimal slukeevne
9 m3/s
Energiekvialent
0,12 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 2
Fylke
Rogaland
Kommune
Sauda
Vassdrag
037.DA

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
Aktieselskabet Saudefaldene 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Annanut og Kleiva småkraftverk