Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Bruvollelva

Navn
Bruvollelva
Løpenummer
1449
Type
Kraftverk
År satt i drift
2010
Maksimal ytelse
3,8 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
12,4 GWh
Brutto fallhøyde
109,4 m
Maksimal slukeevne
3,9 m3/s
Energiekvialent
0,274 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Trøndelag
Kommune
Snåase – Snåsa
Vassdrag
128.D2Z

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
SMÅKRAFT AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Bruvollelva kraftverk