Konsesjonssak - NVE

Bruvollelva kraftverk

Registreringsnummer
4427
Saksnummer
200704938
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
08.06.2007
Tiltakshaver
SMÅKRAFT AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Snåase – Snåsa
Vassdragsområde
128.D2A
Søkt produksjon
14.60 GWh