Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Sønnå H

Navn
Sønnå H
Løpenummer
1422
Type
Kraftverk
År satt i drift
2008
Maksimal ytelse
212,4 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
1029,6 GWh
Brutto fallhøyde
550 m
Maksimal slukeevne
42 m3/s
Energiekvialent
1,405 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 2
Fylke
Rogaland
Kommune
Sauda
Vassdrag
037.B

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
STATKRAFT ENERGI AS
Aktieselskabet Saudefaldene 100,00 % X X