Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Eidsfossen

Navn
Eidsfossen
Løpenummer
1380
Type
Kraftverk
År satt i drift
1922
Maksimal ytelse
0,4 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
1,1 GWh
Brutto fallhøyde
31 m
Maksimal slukeevne
2 m3/s
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Trøndelag
Kommune
Heim
Vassdrag
119.1C

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
TRØNDERENERGI KRAFT AS 100,00 % X X