Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Heggmoen

Navn
Heggmoen
Løpenummer
136
Type
Kraftverk
År satt i drift
1981
Maksimal ytelse
10 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
52,2 GWh
Brutto fallhøyde
116,7 m
Maksimal slukeevne
10 m3/s
Energiekvialent
0,277 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 4
Fylke
Nordland
Kommune
Bodø
Vassdrag
165.1B

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
SKS PRODUKSJON AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Regulering av Heggmovassdraget