Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Nunelva

Navn
Nunelva
Løpenummer
1192
Type
Kraftverk
År satt i drift
1949 / 1992
Maksimal ytelse
0,3 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
1,2 GWh
Brutto fallhøyde
139,1 m
Maksimal slukeevne
0,3 m3/s
Energiekvialent
0,302 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Trøndelag
Kommune
Åfjord
Vassdrag
136.1Z

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
TRØNDERENERGI KRAFT AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Ingen registrert