Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.11.2019 , sist oppdatert 29.06.2021

Energilagring

Ulike former for lagring av energi

Energi kan lagres på mange måter og i mange former, dette er også tilfellet for elektrisk energi, også kalt kraft. Hvordan kraft lagres er svært situasjonsavhengig, og både lagringsform og lagringsteknologi avhenger av formålet. Det finnes i dag en rekke måter å lagre kraft på, noen er fortsatt på forskningsstadiet mens andre er utbredt i stor skala.

De aktuelle formene for lagring av elektrisk energi i dag er beskrevet under. Et eksempel på kjemisk lagring er hydrogen. Kraft kan også lagres direkte elektrisk, enten i kondensatorer eller i superledere, da er det ofte snakk om lagring i korte tidsrom. Mest utbredt og den dominerende formen for lagring av elektrisk energi i dag er mekanisk lagring, nærmere bestemt pumpekraft, hvor overskuddskraft kan brukes til å pumpe vann opp i magasiner og dermed tilføre vannet potensiell energi som kan hentes ut senere. Det er også mulig å lagre kraft mekanisk i form av bevegelsesenergi i såkalte flywheels, eller gjennom kompresjon av for eksempel luft. Ved termisk lagring kan termisk masse utnyttes til å lagre energi som varme eller kulde, men dette er mest aktuelt når energien skal hentes ut igjen som termisk energi og ikke elektrisitet.

Elektrokjemisk lagringfår en stadig større rolle i samfunnet, og det er dette vi ofte snakker om når vi i dagligtale bruker ordet batterier. Spesielt har elektrifiseringen av transport vært en viktig driver for skalere opp produksjonen av elektrokjemiske batterier.