Alle strømkunder får nye og smarte strømmålere innen 1. januar 2019. Smarte strømmålere vil gi bedre informasjon om strømforbruk og -priser, og legge til rette for nyttige tilleggstjenester. Det er nettselskapene som er ansvarlige for installasjon og de fleste vil trolig ha startet utrullingen innen utgangen av 2015.

Innen 1. januar 2019 skal alle strømkunder i Norge ha tatt i bruk smarte målere. De nye målerne inngår i ”Avanserte Måle- og Styringssystemer” (AMS), og innebærer at brukerne får bedre informasjon om strømforbruket sitt, mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket. Enkelte husstander og bedrifter har allerede fått installert de nye smarte målerne, og aller fleste nettselskapene vil trolig ha startet utrullingen innen utgangen av 2015. Nettselskapene vil i god tid informere sine kunder om når de gamle målerne byttes ut med nye AMS-målere, og ellers orientere om selve installasjonsprosessen.

De nye smarte målerne registrerer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjon om forbruket til nettselskapet. Dette gir raskere og riktigere innhenting av måleverdier og et bedre grunnlag for fakturaen som sendes til strømkundene.

De nye målerne har to-veis kommunikasjon mellom måler og nettselskap, og vil kunne gi kundene løpende informasjon om eget forbruk og øyeblikksprisene for kraft og nettleie. Slik informasjon vil f.eks. kunne tilbys via mobiltelefon eller display ute hos kundene. Dette gjør at kundene kan effektivisere og redusere strømforbruket sitt.

AMS vil være en god plattform for mange nyttige tjenester i hus og hjem. Utover de grunnleggende krav som myndighetene setter til funksjonalitet kan nettselskapene og andre leverandører tilby tjenester som kan være nyttige for forbrukere. Dette kan være energirelaterte tjenester som styring av strømforbruket og tilbud av nye kraftprodukter, eller det kan være andre tjenester som trygghetsalarmer, registrering av vannlekkasjer og så videre. Du kan lese mer om mulighetene med ny teknologi og forbrukerfleksibilitet her.

Nettselskapene er ansvarlige for installasjon og drift av AMS-systemet, men nettselskapene kan ikke nekte andre tjenesteleverandører å tilby kundene styrings- og informasjonstjenester. Strømkundene har råderett over alle data som gjelder eget strømforbruk, men nettselskap og kraftleverandører har rett til å få tilgang til alle data som kreves for å kunne avregne og fakturere kundene. Disse dataene kan ikke overlates til andre uten etter samtykke av kunden.

For å hindre misbruk av data og personopplysninger er nettselskapene pliktige til å etablere de sikkerhetssystemer og rutiner som er nødvendige for å hindre at personopplysninger kommer på avveie, og at uvedkommende ikke får tilgang til andre sine AMS-systemer.

Viktige dokumenter

Fullstendig forskriftstekst - Avansert måle- og styringssystem (inkludert fremtidige tilføyelser)

Forskriftstekst - Avansert måle- og styringssystem (Lovdata)

Dokument nr. 50 2013 - Endring i avregningsforskriften

Dokument nr. 7 2011 - Oppsummering av høringsuttalelser og endelig forskriftstekst

 

Kontaktinformasjon

Seniorrådgiver Arne Venjum

Seksjonssjef Guro Grøtterud

Fakta

Smarte strømmålere vil gi forbrukerne bedre informasjon om kraftforbruket sitt, en mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket. Strømkundene vil få mulighet til å ta styringen over strømforbruket sitt og bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og  miljøbesparende måte.

Ny teknologi og forbrukerfleksibilitet