Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

200/1 Skogsfjordelva

Vernegrunnlag: Urørthet. Kystnær beliggenhet på Ringvassøya i nord-Troms. Vassdragets elver og vann er viktige deler av et variert, frodig og kontrastrikt landskap der hoveddalen vender mot nord. Stort naturmangfold. Viktig for friluftslivet.

Skogsfjordvassdraget som ligger sentralt på Ringvassøya nord for Tromsø, har en variert natur. Fra et nokså vilt høyfjellsterreng renner elva nordover til det ca. 10 km lange Skogsfjordvatnet - omgitt av myrer, skog og koller. 

Både laks, sjøørret og sjørøye går opp i elva. Vannet og utløpet i sjøen er viktige våtmarksarealer for fugl.

Vegetasjonen veksler fra karrig lyngmark til urte- og grasrike bjørkelier med en rik og interessant flora. Fra nordenden av vannet er det bare 1 km til utløp innerst i Skogsfjorden. Terrenget er viktig for småvilt.

De naturskjønne omgivelsene har medført at vassdraget er attraktivt for hyttebygging og nyttes som ufartsterreng for Tromsøboere.

Fakta

Fylke: Troms og Finnmark
Kommune: Karlsøy
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 200.6Z
Areal: 139 km²

Største vann: 
Skogsfjordvatnet, 13,6 km²: 20 moh.

Høydenivå: 
ca 1000 - 0 moh