Publisert 09.02.2009 , sist oppdatert 17.06.2021

Vanntemperaturens innvirkning

Vanntemperatur regnes som en av de viktigste abiotiske faktorene for livet i vassdragene våre.

Foto: Ånund Kvambekk - Nordre Osa i Rendalen, mai 2003

Viktige biotiske faktorer:

  • Næringstilgang - kamp om føden
  • Predatorer (= skapninger som spiser andre skapninger)

Viktige abiotiske faktorer:

  • Vanntemperatur
  • Vannføring - dyp og hastighet
  • Elvebunn - sedimentasjon
  • Forurensing

Hva slags påvirkning kan vanntemperatur ha?

  • Bestemmer hvilke individtyper som kan overleve
  • Virkning på alle levende organismer i hele næringskjeden
  • For fisk er det påvist klare sammenhenger mellom vekst og vanntemperatur
  • Vanntemperatur er også viktig for arts sammensetning