Publisert 18.08.2010 , sist oppdatert 15.06.2021

Harbardsbreen, Sogn

Harbardsbreen er en liten platåbre (ca 25 km²) mellom Jostedalsbreen og Jotunheimen. Den sentrale delen av breen drenerer østover til Hydro Energi sitt magasin Fivlemyrane og naturlig til Fortundalselva. Etter som breen smelter ned har to vann vokst fram langs brekanten. Disse vannene har også tidligere tømt seg under breen - nesten årlig i perioden 1996 - 2001.

I løpet av perioden 4.-7. august 2010 ble ca 5,5 mill m³ vann tappet fra bresjøene. En ny hendelse i 2015 ble forutsett fordi vannstand i den bredemte sjøen var så høy i forhold til høyde til breens overflate. Etter en befaring av NVE ble kraftselskapet rådet å senke vannstand i vannkraft magasinet nedstrøms fra breen. En uke etter at de gjort det kom jøkulhlaup 21. august. 5 million m³ vann tømte seg under breen men på en kontrollert måte.