Publisert 12.03.2020 , sist oppdatert 01.12.2023

Studier som oppsummerer endringer av norske breer

Journal of Glaciology har brukt et av de flotte Gradteigskartene over Østre Svartisen i 1902 som sitt forsidebilde. Se hele forsiden her.

I siste nummeret av Journal of Glaciology er det to artikler av NVE-forfattere som oppsummerer endringer av norske breer. 

Endringer av norske breer fra 1960-tallet til i dag:
I den ene artikkelen oppsummerer vi endringer av norske breer fra 1960-tallet til i dag. NVEs data av frontendringer, massebalanse og sammenligning av kartdata over breene er brukt til å gi en oversikt over hvor mye breene har endret seg.

Referanse og link til artikkelen:
Andreassen, L.M., H. Elvehøy, B. Kjøllmoen, J.M.C. Belart. 2020. Glacier change in Norway since the 1960s – an overview of mass balance, area, length and surface elevation changes. Journal of Glaciology 1–16. https://doi.org/10.1017/jog.2020.10  (pdf)

Historiske kart over Nordland:
I den andre artikkelen brukes historiske gradteigskart fra Startens kartverk fra ~1900 til å se på endringene av breene i Nordland. Arbeidet inngår i Paul Webers dr.grads.avhandling.

Referanse og link til artikkelen:
Weber, P., L.M. Andreassen, C. M. Boston, H. Lovell, H. and S. Kvarteig. 2020. An ~1899 glacier inventory for Nordland, northern Norway, produced from historical maps. Journal of Glaciology, 1-19. https://doi.org/10.1017/jog.2020.3 (pdf)

Se også denne populærvitenskapelige artikkelen om Gradteigskart publisert i Aftenposten viten i oktober 2019:

Andreassen, Liss M. og Paul Weber. Historiske kart over Norge avslører breenes utvikling. 
Aftenposten papirutgave 29. oktober 2019.
Nettsak: https://www.aftenposten.no/viten/i/4qG55g/historiske-kart-over-norge-avsloerer-breenes-utvikling