Publisert 21.02.2019 , sist oppdatert 16.06.2021

Håper på nye tjenester og innovasjon

–  Åpningen av Elhub markerer moderniseringen av det norske kraftsystemet,  sier konstituert Vassdrags- og energidirektør Anne Britt Leifseth.

Bildet illustrerer hvordan kraft- og nettselskapene kommuniserer med hverandre via Elhub.

Denne uken ble Elhub, kraftbransjens felles datahub, satt i drift.

– Sammen med automatiske strømmålere (AMS), åpner Elhub opp for ny teknologi og nye muligheter for smartere strømforbruk. Mer effektivt forbruk av strøm er en forutsetning for at vi som samfunn skal lykkes med det grønne skiftet, sier vassdrags- og energidirektøren.

Nye muligheter for strømkunden

Med Elhub vil forbrukerne få tilgang til sanntidsinformasjon om strømforbruket sitt.

– Når strømkundene nå får muligheten til å tegne avtaler med timesbasert pris vil de kunne flytte noe av forbruket til en tid på døgnet hvor prisene er lavere. For eksempel kan en tenke seg at landets elbileiere vil velge å lade bilen om natten, istedenfor på ettermiddagen når strømprisene er høyere, sier Leifseth.

Nå håper vassdrags- og energidirektøren at de teknologiske mulighetene som ligger i Elhub og AMS vil åpne opp for utvikling av nye tjenester og innovasjon som kan hjelpe den enkelte strømkunde å tilpasse strømforbruket etter eget behov og atferdsmønster.

Sikker databehandling

Informasjon om strømforbruk er personlig, og Elhub sikrer effektiv og sikker utveksling av data mellom aktørene. Utenom kunden selv, er det kun nettselskapet og kraftleverandøren som får tilgang til kundens forbruksdata. Det er også mulig å gi tilgang til dataene for andre tjenesteleverandører for de kundene som ønsker det.

Det at alle aktørene nå må forholde seg til ett informasjonssystem vil også legge til rette for at strømkundene raskere kan skifte strømleverandør. I tillegg bidrar det til likere konkurransevilkår for aktørene i kraftbransjen, som igjen vil komme strømkundene til gode.

Sammen med Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (t.v) og xxxAdministrerende direktør i Statnett Auke Lont  (t.h) markerte Vassdrags- og energidirekør Anne Britt Leifseth åpningen av Elhub onsdag 20. februar. Foto: Arne Søoland/NVE.
Sammen med Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (t.v) og Statnetts konsernsjef Auke Lont (t.h) markerte Vassdrags- og energidirektør Anne Britt Leifseth åpningen av Elhub onsdag 20. februar.