Publisert 08.02.2023

Strømstøtte til husholdninger som bor fast i fritidsbolig

Olje- og energidepartementet har fastsatt endringer i midlertidig forskrift om strømstønad. Forskriften inkluderer nå de som bor fast i fritidsbolig i strømstønadsordningen for husholdninger.  

Endringen innebærer at kunder som kan vise til midlertidig eller varig bruksendringstillatelse til boligformål, eller at det fremgår av Folkeregisteret at de er og har vært bostedsregistrert på sin nåværende adresse siden senest 18. januar 2023, har rett på strømstøtte. 

Kunder som kan vise til bruksendringstillatelse har rett på støtte fra vedtaksdato, mens kunder som kan vise til at de er og har vært bostedsregistrert på nåværende adresse siden senest 18. januar 2023 har rett på støtte fra 1. september 2022. Kunder som er bostedsregistrert på nåværende adresse etter 18. januar 2023, må uansett vise til at de har fått innvilget bruksendringstillatelse fra kommunen for å ha rett på støtte. 

Kundene må selv ta kontakt med nettselskapet og legge frem nødvendig dokumentasjon for å ha rett på støtte. Dersom nettselskapet ikke har nødvendig tilgang til opplysningene i Folkeregisteret, må kunden selv skaffe dokumentasjon fra Skatteetaten og gi videre til nettselskapet. 

Nettselskapene vil utbetale støtten på neste mulige faktura. Dersom kunden har fått faktura for januar 2023 allerede, vil kunden få utbetalt støtten først på fakturaen for februar 2023. Denne blir sendt ut i starten av mars. 

Dersom det er uenighet mellom kunde og nettselskap, kan kunden bringe saken inn for avgjørelse hos RME.