Publisert 20.12.2021 , sist oppdatert 31.01.2023

Spørsmål og svar om strømstøtte for høye strømpriser

Strømstøtte (kompensasjonsordningen) for høye strømpriser gjelder for husholdninger og boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.).

Støtteordningen innebærer at kundene får utbetalt et beløp basert på sitt eget månedlige strømforbruk og en støttesats.

Støttesatsen er en prosentandel av prisforskjellen mellom 70 øre/kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen. Denne andelen er 90 prosent fra og med september 2022.

Her finner du oversikt over støttesatsene for januar 2023.

Nettselskapet betaler ut støtten

Støtten du får trekkes først fra nettleien. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til din bankkonto eller trukket fra strømregningen. Har du spørsmål om strømstøtte​, ta kontakt med nettselskapet ditt. Lenke til loven finner du her: Strømstønadsloven

Boligselskap er også inkludert i ordningen

Støtten til boligselskapene beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og nettselskapet betaler ut støtte automatisk til alle målepunkt de har registrert på boligselskaper. Når boligselskapene mottar støtte, har de selv et ansvar for at de ikke har mottatt for mye.

Mer informasjon om hvordan ditt boligselskap skal melde fra finnes på nettselskapets nettsider. Har ditt boligselskap ikke mottatt støtte skal du ta kontakt med ditt nettselskap.

Her er lenke til den midlertidige forskriften om strømstøtte til boligselskap.