Publisert 30.03.2023

Strømstøtte: Her er støttesatsene for mars 2023

I mars var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen) ca. 113,00 øre/kWh, som gir en støttesats på ca. 48,00 øre/kWh i disse prisområdene. I NO3 (Trondheim) og NO4 (Tromsø) var gjennomsnittsprisen under 70 øre/kWh. Det blir derfor ingen strømstøtte for mars for kunder i disse prisområdene. 

I forbindelse med Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser publiserer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisområde i Norge. Gjennomsnittsprisen er oppgitt uten mva. 

Støttesatsen for mars med 90 prosent støtteandel: 

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 112,64 øre/kWh 47,96 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 112,64 øre/kWh 47,97 øre/kWh
NO5 (Bergen) 113,04 øre/kWh 48,42 øre/kWh
NO3 (Trondheim)  64,15 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva  49,02 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva*  49,02 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Gjeldende rammer for ordningen:

Terskelpris: 70 øre/kwh

Kompensasjonsgrad: 90 %

Volumbegrensning: 5 000 kWh

Merverdiavgift (mva): 25 %

Formel for støttesatsen:

(gj.snitt områdepris - terskelpris) * komp.grad * mva

(gj.snitt områdepris - 70 øre/kWh) * 0,90 * 1,25

 

Formel for NO4 (Tromsø) u/mva*:
(gj.snitt områdepris - 70 øre/kWh) * 0,90