Publisert 31.07.2023

Strømstøtte: Her er støttesatsene for juli 2023

I juli var gjennomsnittsprisen for NO1 (Oslo) og NO5 (Bergen) ca. 37 øre/kWh. I NO2 (Kristiansand) var gjennomsnittsprisen på ca. 69 øre/kWh. I NO3 (Trondheim) var gjennomsnittsprisen ca. 29 øre/kWh og NO4 (Tromsø) ca. 22 øre/kWh. Det blir derfor ingen strømstøtte for juli for kunder i noen av disse prisområdene. 

I forbindelse med Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser publiserer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisområde i Norge. Gjennomsnittsprisen er oppgitt uten mva. 

Støttesatsen for juli med 90 prosent støtteandel: 

Prisområde Gjennomsnittspris Støttesats
NO1 (Oslo) 36,79 øre/kWh 0 øre/kWh
NO2 (Kristiansand) 68,68 øre/kWh 0 øre/kWh
NO5 (Bergen) 37,21 øre/kWh 0 øre/kWh
NO3 (Trondheim)  28,57 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) m/mva  22,31 øre/kWh 0 øre/kWh
NO4 (Tromsø) u/mva*  22,31 øre/kWh 0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Gjeldende rammer for ordningen:

Terskelpris: 70 øre/kWh

Kompensasjonsgrad: 90 %

Volumbegrensning: 5 000 kWh

Merverdiavgift (mva): 25 %

Formel for støttesatsen:

(gj.snitt områdepris - terskelpris) * komp.grad * mva

(gj.snitt områdepris - 70 øre/kWh) * 0,90 * 1,25

 

Formel for NO4 (Tromsø) u/mva*:
(gj.snitt områdepris - 70 øre/kWh) * 0,90