Publisert 25.01.2022

Slik gjennomføres strømstøtte til boligselskapene

Strømstøtte til boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.) ble vedtatt av Olje- og energidepartementet fredag 21. januar 2022. Støtten utbetales automatisk, men styrene i boligselskapene plikter å kontrollere og rapportere for å sikre riktig utbetaling.

Photo by: Anders Holm Jensen, unplash.com/@ahallora unsplash.com

- Ordningen skal sikre husholdninger som bor i borettslag, sameier, boligaksjeselskaper eller ikke seksjonerte sameier støtte for fellesmålt strømforbruk. Dette kan for eksempel være forbruk til oppvarming, varmtvann og varme i fellesarealer, forklarer seksjonssjef i Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME), Torfinn Jonassen.

Med felles målepunkt menes et målepunkt (strømmåler) som måler felles strømforbruk til boligselskapet. Strømstøtten gjelder for forbruk i perioden desember 2021 til mars 2022. Boligselskapene vil få utbetalt strømstøtte for desember og januar på regninga som kommer i februar.

Støtten utbetales automatisk – styret plikter å kontrollere

Støtten beregnes på samme måte som for vanlige husholdninger, og nettselskapet betaler ut støtte automatisk til alle målepunkt de har registrert på boligselskaper. Nettselskapene har ikke tall på antall boenheter tilknyttet boligselskapet. Derfor blir støtten utbetalt for hele forbruket.

Det er styrene i boligselskapene som har ansvar for å kontrollere at støtten ikke overskrider maksgrensene.

- Nettselskapene sitter ikke med oversikt over hvor mange boenheter som befinner seg bak boligselskapenes felles strømmåler. Derfor har styrene i boligselskapene en plikt til å kontrollere at de ikke får utbetalt for mye støtte. Dette er regulert i den nye forskriften, sier Jonassen.

Boligselskapene har en plikt til å kontrollere og melde fra til nettselskapene

Når boligselskapet mottar støtte, har de selv et ansvar for at de ikke har mottatt for mye. Det er to forhold de må kontrollere:

  • De boligselskapene med felles oppvarmings- eller ventilasjonssystem må kontrollere at ikke mer enn 20 prosent av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger (for eksempel til butikklokaler).
  • Alle boligselskaper må kontrollere at de ikke har mottatt støtte til husholdningsforbruk for mer enn 5 000 kWt per boenhet.

Boligselskapet som har fått utbetalt for mye støtte, plikter å melde tilbake til nettselskapet om:

  • faktisk andel av oppvarmet areal som benyttes av husholdningene, hvis mer enn 20% av oppvarmet areal benyttes av andre enn boligselskapets husholdninger.
  • antall boenheter, hvis støtten overskrider forbruk på 5 000 kWh per boenhet.

Hvem skal styrene kontakte?

  • Har ditt boligselskap fått for mye støtte? Nettselskapene jobber nå med hvordan dette kan meldes inn. Gå til nettselskapet sine nettsider for oppdatert informasjon.
  • Har ditt boligselskap ikke mottatt støtte skal du ta kontakt med ditt nettselskap.
  • Hvis det ikke er enighet med nettselskap om støtten, kan du klage til RME. Send e-post til rme@nve.no

 

Spørsmål om ordningen

rme@nve.no