Publisert 11.09.2020

RME legger frem statistikk over strømbrudd i 2019 (Avbruddsstatistikk)

I 2019 var leveringspåliteligheten på 99,989 prosent. Det vil si at 0,011 % av den elektriske energien ikke nådde frem til strømkunden på grunn av feil eller utkoblinger. Det viser avbruddsstatistikken fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

- I 2019 var det få store hendelser, for eksempel uvær og snøfall, som påvirket leveringspåliteligheten. Det resulterte i at kun 0,011 prosent av strømmen ikke nådde frem til kunden, noe som er et godt resultat, og under gjennomsnittet for perioden, forteller Torfinn Jonassen seksjonssjef i RME.

RMEs avbruddsstatistikk for 2019

Gjennomsnittet for perioden 2000 til 2019 var på 99,984 prosent.

Leveringspåliteligheten påvirkes ofte av for eksempel kraftig uvær eller snøvær. Slike uvær kan påvirke leveringspåliteligheten nasjonalt. Det ser vi blant annet i perioden mellom 2011 og 2015. Det var få slike store hendelser i kraftsystemet i 2019. Dette er en av grunnene til at leveringspåliteligheten for Norge endte på 99,989 prosent, mens snittet for perioden 2000 til 2019 var på 99,984 prosent.

Et utvalg nasjonale nøkkeltall

  • 54 prosent av strømkundene opplevde langvarige strømbrudd (uten strøm mer enn tre minutter) i 2019.
  • 44 prosent av strømkundene opplevde kortvarig strømbrudd (uten strøm i mindre enn tre minutter).
  • Strømkundene som opplevde langvarige strømbrudd, var i gjennomsnitt uten strøm i 3 timer og 17 minutter i 2019.
  • Den gjennomsnittlige tiden nettselskapene brukte for å få strømmen tilbake til strømkundene endte på 1 time og 3 minutter for lange strømbrudd.

 

Sammenlikning av nettselskaper

- I år publiserer vi dataene i en PowerBI-løsning. Da kan du selv manøvrere deg gjennom dataen på våre nettsider. RME vil jobbe kontinuerlig med videreutviklingen av denne løsningen, slik at mer data og nye funksjoner vil komme utover høsten, sier Jonassen.

Etter hvert vil du også enklere kunne sammenlikne årets tall med resultater fra tidligere år.

Om avbruddsstatistikken

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) gir hvert år ut oppdatert statistikk for strømbrudd. Statistikken er basert på årlig, fylkesfordelt innrapportering av data fra norske nettselskap. Statistikken viser strømbrudd som følge av hendelser (driftsforstyrrelser og planlagte utkoplinger) i det norske kraftnettet. Det er publisert slike statistikker for hvert år fra 1995.

Denne statistikken gir detaljert informasjon om strømbrudd fordelt på nasjonal-, fylkes-, nettselskaps og sluttbrukergruppenivå. Bruken av denne statistikken gjør det lettere å sammenlikne data mellom nettselskaper og landsdeler, og er en del av den samlede reguleringen av nettselskapene.

Samleside for RMEs avbruddsstatistikk

Relaterte saker:

Fra 1. januar 2021 behøver du ikke be om erstatning når du får lengre strømbrudd

Fra 1. januar 2021 blir det ikke nødvendig å søke om kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer. Da vil husholdninger og fritidsboliger automatisk få utbetalt kompensasjon innen 12 uker. Satsene man får utbetalt ved slike strømbrudd er 500 kroner for husholdninger og 125 for fritidsboliger, og deretter 40 kroner per time og 10 kroner per time for henholdsvis husholdning og fritidsbolig.

Kontaktpersoner

Thomas Kallevik, avdelingsingeniør
Mobil: 962 24 973

Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef
Mobil: 952 24 548