Reguleringsmyndigheten for energi (RME) gir hvert år ut oppdatert statistikk for avbruddsdata. Statistikken er basert på årlig, fylkesfordelt innrapportering av data fra norske nettselskap. Statistikken viser avbrudd som følge av hendelser (driftsforstyrrelser og planlagte utkoplinger) i det norske kraftnettet. Det er publisert avbruddsstatistikker for hvert år fra 1995 til 2020.

RMEs rapport «Avbrotsstatistikk 2020» baserer seg på årlig innrapportering av avbruddsdata fra norske nettselskap.

I 2020 var leveringspåliteligheten 99,985 prosent. Det vil si at 0,015 prosent av den elektriske energien ikke nådde frem til sluttbruker på grunn av feil eller utkoblinger.

I snitt opplevde hver strømkunde 2,0 strømbrudd med varighet over 3 minutter. Den gjennomsnittlige strømkunden var uten forsyning 2 time og 13 minutter. 43 prosent av strømkundene opplevde ingen lange avbrudd i 2020.

Store hendelser i kraftnettet kan ofte ses igjen i statistikken for avbrudd i form av dårligere leveringspålitelighet og flere avbrudd. 

CEER innsamler data fra leveringskvalitet i de Europeiske landene, og publiserer rapporter for leveringskvalitet på Europeisk nivå.

Kontaktinformasjon

Tlf. 22 95 95 95

Camilla Aabakken

Eirik Eggum

Jørgen Tjersland

Ragnhild Aker Nordeng

Thomas Kallevik

Avbruddsstatistikk 2020 Historikk per områder FASIT (ekstern lenke) Statnetts feilstatisikk (ekstern lenke)

Årsrapporter Avbruddstatistikk

Avbruddsstatistikk 2020

Avbruddsstatistikk 2019

Avbruddsstatistikk 2018

Avbruddsstatistikk 2017
Avbruddsstatistikk 2016
Avbruddsstatistikk 2015
Avbruddsstatistikk 2014
Avbruddsstatistikk 2013
Avbruddsstatistikk 2012
Avbruddsstatistikk 2011
Avbruddsstatistikk 2010
Avbruddsstatistikk 2009
Avbruddsstatistikk 2008
Avbruddsstatistikk 2007
Avbruddsstatistikk 2006
Eldre avbruddsstatistikker finnes i NVEs publikasjonsdatabase

Avbruddsstatistikk - tabeller i Excel

2020 Nøkkeltall landsnivå

2020 Nøkkeltall fylke

2020 Nøkkeltall nettselskap

2020 Nøkkeltall sluttbrukergrupper

2020 Ikke-levert energi per nettnivå

2020 Avbrudd grunnet feil i lavspenningsnettet

 

2019 Nøkkeltall landsnivå

2019 Nøkkeltall fylke

2019 Nøkkeltall nettselskap

2019 Nøkkeltall sluttbrukergrupper

2019 Ikke-levert energi per nettnivå

2019 Avbrudd grunnet feil i lavspenningsnettet

 

2018 Nøkkeltall landsnivå
2018 Nøkkeltall fylke
2018 Nøkkeltall nettselskap
2018 Feilstatistikk selskap
2018 Annen ansvarlig konsesjonær
2018 Avbrudd grunnet feil i lavspenningsnettet
2018 Ikke levert energi per nettnivå

Europeisk statistikk på leveringskvalitet

2018 BR 6.1 Data update Continuity of Supply PDF filstørrelse: 48 MB
2016 6th BR on Quality of Electricity and Gas Supply PDF filstørrelse: 44 MB
2015 BR 5.2 Data update Continuity of Supply PDF filstørrelse: 3 MB
2014 BR 5.1 Data update Continuity of Supply PDF filstørrelse: 1 MB
2011 5th BR on Electricity Quality of Supply PDF filstørrelse: 12 MB
2009 4th BR on Electricity Quality of Supply PDF filstørrelse: 1 MB
2005 3rd BR on Quality of Electricity Supply PDF filstørrelse: 587 KB
2003 2nd BR on Qualityof Electricity Supply PDF filstørrelse: 201 KB
2001 1st Report on Quality of Electricity Supply Initial Benchmarking on Actual Levels, Standards and Regulatory Strategies PDF filstørrelse: 176 KB