Publisert 01.09.2021 , sist oppdatert 08.09.2021

RME gjør endringer i organisasjonen

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør endringer i organisasjonen for bedre å møte kraftsektorens behov. De viktigste grepene er at alle oppgaver rettet mot kundene i kraftsystemet samles i én seksjon, og at oppfølging av systemdriften og markedsregelverket samles i én seksjon. Den nye organisasjonen i RME trer i kraft 1. september.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjør endringer i organisasjonen for bedre å møte kraftsektorens behov. Foto: Knut Svendheim (NVE)

- For å tilrettelegge for fremtiden, der vi skal fremme et samfunnsøkonomisk effektivt kraftmarked og velfungerende kraftsystem, endres RMEs interne organisering, sier fungerende direktør for RME, Tore Langset

- Det har skjedd betydelige endringer i RME’s omgivelsesbilde de siste årene, og endringstakten fremover forventes å bli ytterligere forsterket. Mer væravhengig kraftproduksjon og elektrifisering av nye bruksområder gjør driften av kraftsystemet mer krevende samtidig som det skjer store endringer i grensesnittet mellom kraftsystem og kunde, forklarer Langset.

Kunde og nett (RME-K) – Vil ha ansvar for alle oppgaver som er rettet mot kundene i kraftsystemet, som kraftleverandørskifter, måling, avregning, fakturering, tariffer, anleggsbidrag, leveringskvalitet og nettilknytning, samt nettselskapenes plikter og krav knyttet til drift av nettet. Torfinn Jonassen leder seksjonen.

Marked og systemdrift (RME-M) – Vil ha ansvar for reguleringen av markedsplasser, utenlandshandel, markedsovervåking, systemansvaret og balanseavregning. Helena Mellison Lindstad leder seksjonen.

Økonomisk regulering (RME-Ø) – Vil ha ansvar for den økonomiske reguleringen av nettselskapene, Statnett og Elhub, samt for oppfølging av omsetningskonsesjoner og reguleringen av nettselskapenes nøytralitet. Roar Amundsveen er fungerende leder for seksjonen.

Energimarkedsrett (RME-J) – Gir juridisk bistand til seksjonene i RME, og har i tillegg et overordnet ansvar for forskriftsarbeid, høringsuttalelser fra RME, TSO-sertifisering og å forberede gjennomføring av vilkår og metoder etter tredje energimarkedspakke. Videre jobber RME-J med IKT-sikkerhet innenfor RMEs ansvarsområder, og særlig knyttet til sikring av måleverdikjeden. Mari Holen Christensen leder seksjonen.

Stab (RME-Stab) – Staben har ansvar for å koordinere nordisk og europeisk energisamarbeid, administrasjon, budsjett, rapportering og nettsider.

Kontaktinformasjon

Fungerende direktør i RME, Tore Langset.