Publisert 01.07.2021 , sist oppdatert 07.06.2022

Organisasjonen

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har gjort endringer i organisasjonen for bedre å møte kraftsektorens behov. De viktigste grepene er at alle oppgaver rettet mot kundene i kraftsystemet samles i én seksjon, og at oppfølging av systemdriften og markedsregelverket samles i én seksjon. Den nye organisasjonen i RME trådte i kraft 1. september 2021.

Slik ser organiseringen ut i NVE, last ned organisasjonskart (pdf).

RMEs organisasjonskart (pdf).