Publisert 21.06.2022

RME foreslår endringer for å ta bedre hensyn til forskjeller i nettselskapenes rammevilkår

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) foreslår endringer i modell for å ta hensyn til geografiske rammevilkår. Modellen brukes når RME beregner nettselskapenes inntektsrammer. Forslaget er nå på høring.

Transmisjonsnett i Sogn og Fjordane. Fotograf Velaug Amalie Mook

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) foreslår endringer i modell for å ta hensyn til geografiske rammevilkår. Modellen brukes når RME beregner nettselskapenes inntektsrammer. Forslaget er nå på høring.

- Norge er et langstrakt og variert land med hardt vær og utfordrende terreng. Nettselskapene er utsatt for ulike rammevilkår som påvirker kostnadene. Våre modeller må ta hensyn til dette for å sikre en rimelig sammenligning og fordeling av inntektsrammen, sier seksjonssjef Roar Amundsveen.

I denne høringen foreslår vi at kostnadsnormene i lokalt distribusjonsnett korrigeres for følgende rammevilkår:

  • Bar- og blandingsskog med høy bonitet
  • Faktor 1: løvskog, innmating fra produksjon, helning og snø som klistrer seg til trær
  • Faktor 2: kystnærhet, salt fra havet, nett som krysser vann og vind fra uvanlige retninger i skog
  • Faktor 3: snøfokk, snø, kulde og sterk vind

Vi foreslår videre at kostnadsnormene i regionalt distribusjonsnett ikke korrigeres for rammevilkår.

-I dialog med bransjen har vi gjort en grundig kartlegging av ulike forhold som påvirker nettselskapenes kostnader. Dette har gitt oss godt grunnlag til å utvikle ny modell. I forslaget til ny modell for lokalt distribusjonsnett inkluderer vi tretten forhold. Noen av forholdene er kjent fra dagens modell, mens andre er nye og kombinerer data fra ulike datakilder, sier Amundsveen.

Vi ber om innspill til forslaget vårt innen 20. september. Innspill merkes 202210875 og sendes til rme@nve.no.

Mer om høringen og lenker til tidligere arbeid og relevante dokumenter finnes her

Kontakt

Seniorrådgiver Ole-Petter Kordahl, opko@nve.no

Rådgiver Fartein Valen Slåttebrekk, fvsl@nve.no

RME legger til rette for effektiv drift, utvikling og utnyttelse av nettet gjennom reguleringen av nettselskapenes inntekter.

RME beregner årlig en kostnadsnorm for hvert enkelt nettselskap. Kostnadsnormen fastsettes på bakgrunn av sammenlignende effektivitetsanalyser som skal ta hensyn til relevante forskjeller i selskapenes rammevilkår. Dagens modell ble innført i 2016, og inneholder et eget trinn i modellen der resultater fra en sammenlignende effektivitetsanalyse justeres for ulike rammevilkår. Dagens modell har fem rammevilkårsvariabler i modell for lokalt distribusjonsnett og en variabel i modellen i regionalt distribusjonsnett. RME har nå oppdatert datagrunnlaget for rammevilkårsvariablene. I den forbindelse har vi også vurdert om det er andre eller flere forhold som bør inkluderes i modellen.