Publisert 18.03.2022

Rekordmange leverandørbytter i desember 2021

Aldri før har så mange husholdninger byttet kraftleverandør som i fjerde kvartal 2021. Det ble gjort omtrent 226 000 bytter. Sammenlignet med fjerde kvartal 2020 er dette en økning på 45 prosent og sammenlignet med fjerde kvartal 2019 er økningen på 27 prosent. Det viser en oppdatert oversikt over leverandørbytter fra Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME).

- Det var i desember 2021 at majoriteten av byttene ble gjort, 40 prosent, da omtrent 90 000 bytter ble gjort av husholdningskunder. Dette er det høyeste antall bytter gjort i en måned siden Elhub ble lansert i 2019. De svært høye kraftprisene i desember og omtale om dette i media, er nok årsaker til at flere husholdningskunder ble beviste på hvilken kraftleveringsavtale de har, sier Torfinn Jonassen, seksjonssjef i RME.

Leverandørbytter blant næringslivskunder var stabilt

Næringskunder utførte omtrent 10 000 leverandørbytter i fjerde kvartal 2021. Sammenlignet med tidligere år er ikke dette unormalt mange bytter. Sammenlignet med fjerde kvartal 2020 var dette omtrent 3 prosent færre bytter, og 33 prosent færre leverandørbytter gjort av næringskunder enn i fjerde kvartal 2019.

graf - oversikt leverandørbytter fra 2019-2021

Leverandørbytter gjennom 2021

Totalt i 2021 byttet husholdningskunder strømleverandør over 660 000 ganger. Dette er det høyeste antallet bytter i løpet av ett år registrert siden Elhubs oppstart i 2019. Sammenlignet med 2020 er dette en 16 % økning. Årsaken til dette kan være de svært høye prisene på slutten av 2021, og de lave prisene i 2020. Sammenlignet med 2019 er ikke endringen like stor, en 2 prosent økning. Næringskunder byttet strømleverandør omtrent like mange ganger i 2021 som i 2020, men 22 % færre ganger enn i 2019.

År Husholdninger Næring Totalt

2019

649 255 64 880 714 135
2020 567 851 50 910 618 761
2021 660 791 50 484 711 275

Nytt grunnlag i datauttrekket for kunder på leveringsplikt gir hopp i tallene

RME har i samarbeid med Elhub gått igjennom tellingen i de ulike tidsintervallene for kunder på leveringspliktordningen, og har endret denne til en metode vi mener er mer korrekt. Totalantallet kunder som mottar leveringspliktig kraftleveranse er det samme grunnlaget som tidligere, men endringen medfører en forskyvning fra kategorien ‘mellom 6 uker og 6 måneder’ til kategorien ‘under 6 uker’.

Konsekvensen av nytellingen gjør at flere kunder registreres i kategorien ‘under 6 uker’. Fra tredje til fjerde kvartal ser vi et hopp i antall kunder som har vært på leveringspliktordningen under 6 uker. Fra 1652 i september 2021 til 6523 i desember 2021. Tilsvarende er det noen færre kunder i kategorien ‘mellom 6 uker og 6 måneder’, fra omtrent 18 000 kunder i tredje kvartal til 14 000 i fjerde kvartal.

Totalt var det 54 902 husholdningskunder som mottok leveringspliktig kraftleveranse i utgangen av desember 2021. Sammenlignet med desember 2020 er dette tilnærmet uendret, men det er en nedgang på 18 prosent fra desember 2019.

Fortsatt synkende trend i markedsandelene til de største aktørene

RME ser på markedsandeler over tid. En nedadgående trend i markedsandelene til de dominerende kraftleverandørene kan være et tegn på bedring i konkurransen i sluttbrukermarkedet for strøm. Ved utgangen av fjerde kvartal 2021 var gjennomsnittlig markedsandel til den dominerende kraftleverandøren innenfor hvert nettområde 65,7 prosent, dette er ingen endring fra forrige kvartal. Sammenlignet med fjerde kvartal i 2020 er markedsandelen redusert 1,5 prosentpoeng, og 4,3 prosentpoeng sammenlignet med fjerde kvartal 2019.

Siden Elhubs oppstart i mars 2019 har markedsandelen til den største kraftleverandøren i hvert nettområde gått ned i samtlige prisområder. Nedgangen er størst i Øst-Norge (NO1) på 7,1 prosentpoeng og lavest i Nord-Norge på 2,6 prosentpoeng.

Kontaktpersoner

Oda Kristine Bratlie, førstekonsulent
e-post: odb@nve.no

Kjell Rune Verlo, seniorrådgiver
e-post: kro@nve.no

Hvordan beregner vi markedsandeler i sluttbrukermarkedet for strøm?

Sluttbrukermarkedet for strøm består av om lag 150 aktive kraftleverandører. Markedsandelene sier noe om hvor stor andel av antall kunder og mengden omsatt strøm i markedet disse kraftleverandørene har. RME beregner nasjonalt gjennomsnitt av markedsandelene ved å se på de største aktørene innenfor hvert enkelt nettområde i Norge. De gjennomsnittlige markedsandelene i nettområdene publiseres også etter prisområde, for å belyse geografiske forskjeller.

Markedsandelene i nettområdene beregnes som et uvektet gjennomsnitt. Det vil si at den største aktøren i et nettområde med få målepunkt teller like mye som den største aktøren i et nettområde med mange målepunkt.

RME navngir ikke selskaper i markedsandelstatistikken, da vi anser dette som konkurransesensitiv informasjon.

Strømkunder på leveringsplikt

Nettselskap har plikt til å levere strøm til kunder som ikke har strømleverandør. Kunder kan havne på leveringspliktig kraftleveranse om de glemmer å velge en kraftleverandør, ved flytting, dersom en strømleverandør går konkurs eller når kunden ikke betaler strømregningen. Her kan du lese mer om ordningen med leveringsplikt.