Ny frist for å komme med innspill er 8. november 2019. NVE inviterer alle interessenter til å sende inn høringsinnspill.

NVE sendte ut et forslag om endringer i energilovforskriften på høring den 28. juni 2019 med opprinnelig frist 15. oktober 2019. Denne er nå utsatt til 8. november 2019.

 Forslaget inneholder:

  • Nye forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille
  • Ny bestemmelse som stiller krav til markedsføring og kommunikasjon for nettselskapet og de andre foretakene i konsernet nettselskapet er en del av.

Vi har fått forståelse av at høringsfristen var for kort til å gjennomgå forslaget på en skikkelig måte, og har derfor bestemt oss for å gi alle interessenter mer tid.

Innspill kan sendes til NVE per e-post til nve@nve.no. Svaret merkes med referansenummer 201842903.

Les mer om høringen her

Høringsdokument 8-2019