Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har på nytt spurt nettselskapene om deres økonomiske situasjon under den pågående koronapandemien. De aller fleste nettselskapene melder at de har god likviditet akkurat nå, og de ser ikke for seg at likviditeten skal bli anstrengt i løpet av de neste fire ukene. Men det er noen unntak.

De selskapene som har svakest likviditet oppgir at investeringer i nettanlegg og lave kraftpriser er de viktigste årsakene til dette. Deretter kommer betjening av gjeld og redusert forbruk hos kundene. Manglende innbetaling av gjennomfakturert nettleie ser ut til å ha minst betydning.

De fleste nettselskapene forventer at likviditeten blir god også i de neste fire ukene. Årsaken til at likviditeten kan svekkes oppgis som i tidligere undersøkelser å være vesentlig lavere forbruk enn forventet ved inngangen til året. Deretter følger manglende eller forsinket innbetaling fra kunder.

Her kan du se resultatene fra undersøkelsen fra uke 42

Om undersøkelsen

Av de 99 selskapene som fikk tilsendt spørreundersøkelsen hadde 74 selskaper svart innen fristen mandag 12. oktober 2020. Vi har spurt om hvordan de opplever sin økonomiske situasjon akkurat nå, og hvordan de forventer at den skal utvikle seg de neste fire ukene. Dette er den åttende spørreundersøkelsen i rekken som vi
startet med i uke 18. Vi vil sende ut denne undersøkelsen hver fjerde uke fremover, men hyppigheten vil endres dersom det blir behov for det.