Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har på nytt spurt nettselskapene om deres økonomiske situasjon under den pågående koronapandemien. De aller fleste nettselskapene melder at de har god likviditet akkurat nå, og de ser ikke for seg at likviditeten skal bli anstrengt i løpet av de neste fire ukene. 

De selskapene som har svakest likviditet oppgir at investeringer i nettanlegg og betjening av gjeld er de viktigste årsakene til dette. Deretter kommer redusert forbruk hos kundene og lavere kraftpriser. Manglende innbetaling av gjennomfakturert nettleie ser ut til å ha minst betydning.

De fleste nettselskapene forventer at likviditeten blir god også i de neste fire ukene. Årsaken til at likviditeten kan svekkes oppgis som i tidligere undersøkelser å være vesentlig lavere forbruk enn forventet ved inngangen til året. Deretter følger manglende eller forsinket innbetaling fra kunder.

Her kan du se resultatene fra undersøkelsen fra uke 26

Om undersøkelsen

Av de 100 selskapene som fikk tilsendt spørreundersøkelsen hadde 85 selskaper svart innen fristen mandag 22.6.2020. Vi har spurt om hvordan de opplever sin økonomiske situasjon akkurat nå, og hvordan de forventer at den skal utvikle seg de neste fire ukene. I tillegg har vi spurt om de forventer at innrapportering av økonomiske og tekniske data som brukes til å regulere inntektene deres blir forsinket. Forrige undersøkelse var for to uker siden. Det blir en pause i sommer, men det kommer en ny spørreundersøkelse i uke 34.