Publisert 15.05.2020 , sist oppdatert 19.05.2021

Koronapandemien har per idag ikke hatt store konsekvenser for nettselskapenes økonomi

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har på nytt spurt nettselskapene om deres økonomiske situasjon under den pågående koronapandemien. De aller fleste nettselskapene melder at de har god likviditet akkurat nå, og de ser ikke for seg at likviditeten skal bli anstrengt i løpet av de neste fire ukene.

De selskapene som har svakest likviditet oppgir at investeringer i nettanlegg og betjening av gjeld er de viktigste årsakene til dette. Kraftleverandører som ikke innbetaler gjennomfakturert nettleie i tide har minst betydning for likviditeten i denne undersøkelsen.

De fleste nettselskapene forventer at likviditeten blir god også i de neste fire ukene. Hovedårsakene til at likviditeten kan svekkes fremover oppgis å være at noen selskap antar at det blir manglende eller forsinket innbetaling fra kunder. I tillegg må flere redusere nettleien i forhold til dagens nivå for å styre saldo mer-/mindreinntekt mot null. Dette punktet så vi nærmere på i undersøkelsen fra uke 10.

Her kan du se resultater fra undersøkelsen uke 19

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble sendt ut til 94 nettselskap fredag 7.5.2021. Da svarfristen gikk ut onsdag 12.5.2021 kl 17:00 hadde 74 selskap svart. Dette er spørreundersøkelse nummer 15 i rekken som vi startet med i uke 18 i 2020. 

 

Kontaktinformasjon

Seksjonssjef Tore Langset, tlf. 900 56 552