Publisert 04.05.2020

Koronapandemien har foreløpig ikke hatt store økonomiske konsekvenser for de fleste nettselskapene

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har spurt nettselskapene om deres økonomiske situasjon under den pågående koronapandemien. Nettselskapene melder at de foreløpig ikke opplever store utfordringer knyttet til innbetalinger fra kunder og kraftleverandører, men at de forventer at disse utfordringene vil øke noe de neste fire ukene. 

- De fleste av selskapene ser ut til å ha ganske god likviditet, men de gir uttrykk for at de tror denne blir noe svekket i løpet av de neste fire ukene, sier direktør for RME, Ove Flataker. 

- Noen få selskaper har gitt uttrykk for at likviditeten er anstrengt, men dette ser i hovedsak ut til å skyldes andre forhold en koronapandemien, sier Flataker. 

De fleste gir tilbakemelding om at forbruket og/eller utfakturert nettleie er omtrent som forventet ved inngangen til året, men det er også en del selskaper som har opplevd det motsatte. Det ser i hovedsak ut til å være selskaper som har en stor andel fritidsboliger og en relativt stor andel av forbruket som er knyttet til turisme.  

RME vil gjennomføre nye spørreundersøkelse hver andre uke i en periode fremover for å følge med på utviklingen.

Her kan du se resultatene fra undersøkelsen 

Om undersøkelsen 

Av de 109 selskapene som har fått tilsendt spørreundersøkelsen har 94 selskaper svart innen fristen. Vi har spurt om hvordan de opplever sin økonomiske situasjon akkurat nå, og hvordan de forventer at den skal utvikle seg de neste fire ukene. I tillegg har vi spurt om de forventer at innrapportering av økonomiske og tekniske data som brukes til å regulere inntektene deres blir forsinket, og om de forventer å ha gjennomført splitting av kundedatabasene i løpet av året. 

Kontaktperson

Tore Langset, seksjonssjef
Mobil: 900 56 552