Publisert 24.04.2020

Reguleringsmyndigheten følger med på den økonomiske situasjonen for kraftleverandører og nettselskapene

Korona-situasjonen kan gi ringvirkninger for kraftleverandører og nettselskaper.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vurderer at det ikke er grunn til bekymring for situasjonen per i dag, men har ulike tiltak for å følge med på utviklingen.

- Vi har bedt om at Statnett, som avregningsansvarlig, og NordPool informerer ukentlig om status for den økonomiske situasjonen for aktører som handler på markedsplassene. Vi har også bedt alle nettselskaper om å rapportere jevnlig om status for sin egen økonomiske situasjon, sier Ove Flataker, direktør for RME.

RME har også bedt nettselskapene forsikre seg om at de har gode planer for å ivareta leveringsplikten, og oppfordret nettselskapene til å vurdere hensiktsmessigheten av privatrettslige krav til gjennomfakturering for næringskunder, gitt situasjonen.

Kraftleverandørene har ansvar for å handle inn strøm til sine kunder og nettselskapene har ansvaret for å drifte, utnytte og utvikle samfunnskritisk infrastruktur for å frakte strømmen fra kraftproduksjon til de som skal bruke den. Også i krevende situasjoner som kan oppstå som følge av korona-tiltakene må befolkningen, helsevesenet, forvaltningen og næringslivet ha en pålitelig strømforsyning. RME følger derfor den økonomiske utviklingen hos kraftleverandører og nettselskaper tettere enn vanlig.

Les brevene fra RME her:

 

Kontaktpersoner

Direktør Ove Flataker
e-post: ofl@nve.no
tlf. 95 20 26 20

Seksjonssjef Tore Langset
e-post: trl@nve.no
tlf: 90 05 65 52

Fung. seksjonssjef Siri Steinnes
e-post: shst@nve.no
tlf: 99 79 89 85